Een coach in de Praktijk

“Vanmiddag weer coachingsgesprek gehad met Reza. Ik vond het weer een positief gesprek. Reza is zeer enthousiast en leergierig. “ Dit is de zin waarmee (vrijwillige) Taal in de Praktijk-coach Yvonne haar mail opent.

Behalve met haar deelnemer Reza, heeft Yvonne ook contacten met organisaties en activiteiten waar Reza de taal verder kan oefenen, naast de taalles die zij 2 maal per week volgt.  “Vanmorgen heb ik gesproken met Anouk van het NME centrum om te vragen naar vrijwilligerswerk. Anouk reageerde heel positief en er zijn diverse mogelijkheden. De mogelijkheid voor Reza is er om dan ook haar kinderen mee te nemen. Ik heb dit uiteraard verteld aan Reza die hier heel blij van werd. Reza en ik hebben samen een concept e-mail opgesteld die zij naar Anouk gaat sturen met een cc aan mij. Reza moet het wel zelf doen.” Als coach richt Yvonne zich op de taalvaardigheid, het durven spreken en het aangaan van meer interactie met ‘de buitenwereld’. Yvonne helpt deuren te openen en verbinding te leggen, zodat Reza belangrijke stappen neemt naar meer participatie in haar buurt.

“Vervolgens heb ik voorgesteld om morgenavond samen naar een lezing te gaan van het IVN. Onderwerp van de lezing is reptielen in Nederland. Leuke kennismaking alvast met de omgeving en luisteren naar taal. Reza vindt ook dit prima dus dat gaan we doen.” Yvonne sluit goed aan bij de interesses van Reza, de natuur. Dat maakt dat Reza makkelijker de taal oppakt uit de activiteit die zij bezoekt.

Taal in de Praktijk is nog op zoek naar coaches.

Word jij net als coach Yvonne enthousiast van het coachen van iemand die de taal wil leren? Durf je initiatief te nemen en deuren te openen? Ben je sensitief genoeg om aan te sluiten bij de wensen en talenten van je deelnemer? Neem dan contact op met Dyanne van Tessel, coördinator van Taal in de Praktijk, voor een vrijblijvende kennismaking via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

Tweets van @tympaandebaat